işçi alacağı

8 Nisan 2020

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı – İşçi Alacağı Davasında Şirket İhyası

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/27716 K. 2020/2640 T. 17.2.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Tasfiye Halinde … Ekmek […]
25 Ocak 2018

Zorunlu Arabuluculuk

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “dava şartı olarak arabuluculuk” hükümleri kapsamında, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı […]