iş sözleşmesinin feshi

19 Aralık 2020

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI (İŞ K. m.25)

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı  (İŞ K. m.25)   İş sözleşmelerinin fesih şekillerine ve nedenlerine göre işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı, boşta […]
22 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Mevsimlik İşte Askıya Alma İşlemi Fesih Niteliğinde Olmadığı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2006/15549 K. 2006/19346 T. 3.7.2006 • ASKIYA ALMA İŞLEMİ ( Sözleşme Konusu Edilen Mevsimlik Çalışma ve Askıya Alma Nedeni İle Askıya […]