iş ilişkisinin askıya alınması

1 Nisan 2020

Ücretsiz İzin Uygulaması

Ücretsiz İzin Uygulaması Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde başvurulan ücretsiz izin uygulamasıı bağımsız bir başlık olarak mevzuatımızda düzenlenmemiştir. İşverenler, işçileri ücretsiz izne çıkararak, ekonomik durumun işletmeleri üzerindeki […]
14 Nisan 2017

Kurum Zararının Tazmini İstemi – Müterafik Kusur

Gazilik Maaşı Alan Kişinin Ölümünün Bildirilmediği ve Aylığın Ödenmeye Devam Edildiği – Davalı Bankanın Gerekli Olan Yoklama Belgesini ve ATM Kartı Tesliminde Alınması Gereken Bankkart Taahhütnamesini […]