iş akdinin askıya alınması

22 Nisan 2020

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

Bu yazımızda iş akdinin çeşitli durumlarda askıya alınmasını, askıya alınmanın koşul ve sonuçlarını anlatacağız. 4857 sayılı İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin askıya alınmasına dair genel kurallar getirilmemiştir. […]
22 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Mevsimlik İşte Askıya Alma İşlemi Fesih Niteliğinde Olmadığı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2006/15549 K. 2006/19346 T. 3.7.2006 • ASKIYA ALMA İŞLEMİ ( Sözleşme Konusu Edilen Mevsimlik Çalışma ve Askıya Alma Nedeni İle Askıya […]