iptal davası

6 Mayıs 2022

VERGİ ZIYA CEZASINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

Vergi Zıya Cezasına İtiraz Ve İptal Davası   Vergi Usul Kanunu’nun 341. Maddesinde tanımlanan vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi […]