Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

ipotekli taşınmazın devri
TMK’ ya göre taşınmaz üzerinde ipotek kurulması taşınmaz malikinin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bu nedenle taşınmazı üzerinde üzerinde rehin tesis edilen borçlu ya da üçüncü kişi, bu taşınmazı bir başka üçüncü kişiye devredebilecektir.  Bu devir için alacaklının rızası aranmaz. Yalnızca, tapu sicil müdürlüğü tarafından, ipotekli taşınmazın üçüncü kişiye devri hususu, ipotekli alacaklıya bildirilecektir. Taşınmazı devralan yeni...
Read More