ipotek terkini

13 Ocak 2021

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

TMK’ ya göre taşınmaz üzerinde ipotek kurulması taşınmaz malikinin tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bu nedenle taşınmazı üzerinde üzerinde rehin tesis edilen borçlu ya da üçüncü kişi, bu […]