İltibas

25 Şubat 2021

TİCARET ÜNVANININ KORUNMASI VE MARKA TECAVÜZÜ

Ticaret unvanı ve bu unvanın korunması konusunda İki farklı kanun himayesinden bahsedeceğiz. Biri TTK(Türk Ticaret Kanunu) diğeri ise SMK(Sınai Mülkiyet Kanunu) kapsamında ikili bir ayrım yapacağız. […]
19 Şubat 2020

Ticaret Unvanı

Ticaret unvanı , tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı ve taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan isimdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39. maddesiyle ticaret […]