illiyet bağının kesilmesi

16 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Terör Eylemi Sebebiyle Yapı Malikinin Sorumluluğunda İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-841 K. 2016/321 T. 16.3.2016 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Terör Eylemi Sebebiyle – Üçüncü Kişinin Yani Terör Örgütünün Ağır ve Kasıtlı […]