illiyet bağı

16 Nisan 2020

Yapı (Bina) Malikinin Sorumluluğu

Bu yazımızda TBK 69. ve 70. maddelerinde düzenlenen yapı malikinin sorumluluğu genel hatlarıyla incelenecektir. Borçlar kanununda kusursuz sorumluluk halleri; hakkaniyet sorumluluğu, özen sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu […]
16 Nisan 2020

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararı- Deprem Nedeniyle Çöken Binada Tazminat Sorumluluğunun Zamanaşımı Süresi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2001/8406 K. 2001/12825 T. 11.12.2001 • DEPREM NEDENİYLE ÇÖKEN BİNA ( Tazminat Davası – Zamanaşımı Başlangıcı/Binanın Tamamlanıp Teslim Edildiği Tarih ve […]