ilke karar

1 Kasım 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/10/2018 Tarihli İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için […]