ilerleme sistemi

30 Nisan 2020

Sabit Dereceler Sistemi

Sabit Dereceler Sistemi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere aynı taşınmaz üzerinde birden fazla sınırlı ayni hak kurulabilmesi mümkündür. Aynı taşınmaz üzerinde tesis edilmiş […]
30 Nisan 2020

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi – Boşalan Dereceye İlerleme Hakkına Sahip Olmayan Rehin Alacaklısının, Üst Derecede Yer Alan İpoteğin Terkinini İstemekte Hukuki Yararı Yoktur

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2011/907 K. 2011/3439 T. 18.3.2011 İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasındaki İpotek Akit Tablosunda Davacı Şirkete Öndeki […]