ilamlı icra takibi

25 Mart 2022

İLAMLI İCRADA TAKİBİN AŞAMALARI/İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

İlamlı İcrada Takibin Aşamaları  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf 1-) TAKİP TALEBİ Elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belge bulunan alacaklı, bu belgeyi icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. Alacaklı […]