il özel idaresi

16 Nisan 2020

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi – Yangın Sonucu Oluşan Zarardan Yapı Malikinin Sorumluluğuna 3. Kişinin Kusurunun Etkisi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/911 K. 2014/8382 T. 28.5.2014 DAVA : Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraf vekillerince temyiz […]