ikale sözleşmesi

4 Ocak 2023
ikale sözleşmesi

İKALE SÖZLEŞMESİ

İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi […]
11 Nisan 2020

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Kararı – Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde Sözleşmenin Feshi ve Tapu İptali

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 1995/2259 K. 1995/5181 T. 2.10.1995 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi ) • TEMİNAT İPOTEĞİ ( […]
11 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – İstifa Dilekçesini Baskı İle İmzatıldığı İddiasının Yeterli ve İnandırıcı Delillerle İspatlanamadığı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1503 K. 2013/10619 T. 1.4.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Eldeki Davada İş Sözleşmesinin Tarafların İradelerinin […]