iik m.89/4

30 Ekim 2018

İİK M.89/4 TAZMİNAT TALEBİ

İİK M.89/4 Tazminat Talebi Borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı icra […]