İİK m.83

9 Ocak 2018

İcra İflas Hukuku’nda Maaş Haczi

Maaş haczi; hakkında icra takibi başlatılmış ve kesinleşmiş olan bir kişinin, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı takdirde, düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu […]