İİK 85

5 Eylül 2020

AŞKIN/TAŞKIN HACİZ

Aşkın/Taşkın Haciz Şikayeti Haciz Kavramı ve Sınırı: İcra takiplerinin aşamalarından birisi de haciz aşamasıdır. İcra takibindeki itiraz ve ödeme sürelerinin dolması ile birlikte icra takibi kesinleşerek […]