İİK 150-c

22 Ocak 2021

SATIŞA ARZ ŞERHİ

Satışa arz şerhi İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu taşınmazın satışına başlandığını bildiren bir şerhtir. Bu şerhin kütüğe işlenebilmesi için gayrimenkul üzerinde ipotek olmalıdır. Bu ipoteğin borcun ödenmemesinden […]