ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir arasındaki farklar

10 Şubat 2020

İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kavramlarının Ayrımı

İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Haczin Farkları  Ortak Prensipler Her iki hukuki kurumda geçici hukuki koruma amacına hizmet etmektedir. Hem ihtiyati haciz karan hem de ihtiyati tedbir […]