ihtiyati haciz şartları

5 Şubat 2020

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz özel olarak para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olup İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İhtiyati haciz, alacaklının bir para […]