İhtarname

7 Nisan 2023

Kira Tespit Davası Yargıtay Kararı

–Kira tespit davasında, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce ihtarname tebliğ edilmemiş ise, dava dilekçesinin en geç otuz gün önce tebliği gerekir. Aksi […]
7 Nisan 2023

10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası

10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası 10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası kiraya veren, on yıllık uzama süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç […]