ihtar

17 Ocak 2022

YENİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞI İÇİN KİRACIYA İHTAR GÖNDERİLMESİ ZORUNLU MU?

Kira bedelinin ödenmesi için kararlaştırılan tarihin çok defa “belirli vade” niteliğinde olacağı dikkate alınırsa, bu tarihin geçirilmesi ihtar gerekmeksizin temerrüdün gerçekleşmesine yol açacaktır. Kira artışı için […]