iflas

17 Nisan 2022

İFLAS SEBEPLERİ VE İFLASTA YETKİ

İflas Sebepleri ve İflasta Yetki   İflas sebepleri, genel iflas sebepleri ve özel iflas sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır.   Genel iflas sebepleri Bir tacirin muaccel […]
2 Nisan 2022

TTK ve ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER

İflasa Tabi Olan Kişiler TTK ve ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER   Türk Ticaret Kanunu’na göre, sadece tacirlerin iflasa tabi olacağı kabul edilmiştir. […]
31 Mart 2022

MÜNFESİH ŞİRKET ve BAŞLATACAĞI İCRA TAKİPLERİ

Münfesih Şirket ve Başlatacağı İcra Takipleri İcra takibinin tarafları alacaklı ve borçludur. İcra takibinde taraf olabilmek için alacaklı ve borçlunun taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Taraf […]
2 Haziran 2021

İFLASA TABİ TACİR OLMAYANLAR

İflas; borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun, iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen […]
26 Mart 2020

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. […]