iflas sebepleri

17 Nisan 2022

İFLAS SEBEPLERİ VE İFLASTA YETKİ

İflas Sebepleri ve İflasta Yetki   İflas sebepleri, genel iflas sebepleri ve özel iflas sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır.   Genel iflas sebepleri Bir tacirin muaccel […]