iflas dışı konkordato

14 Nisan 2020

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühletinin İleri Tarihli Çekler Bakımından Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2019/23974 K. 2019/9339 T. 10.6.2019 KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ ( Açılan Ceza Davasına Bakmakla Görevli ve Yetkili İcra Ceza Mahkemelerince Devam Eden Konkordato Tasdiki Yargılaması […]