icranın geri bırakılması

25 Mart 2022

İLAMLI İCRADA TAKİBİN AŞAMALARI/İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

İlamlı İcrada Takibin Aşamaları  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf 1-) TAKİP TALEBİ Elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belge bulunan alacaklı, bu belgeyi icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. Alacaklı […]
6 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Adi Havale Niteliğindeki Çek Konusu Takipte Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1690 K. 2017/5157 T. 3.4.2017 • İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibe Dayanak Çek İbraz Süresinde Bankaya İbraz Edilmediğinden Alacaklının Çeke […]