icra iflas kanunu

13 Nisan 2022

HACİZDE İSTİHKAK DAVASI

İstihkak Davası   İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 96 Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o […]
12 Nisan 2022

MENFİ(OLUMSUZ) TESPİT DAVASI

Menfi Tespit Davası   İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 72 Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. İcra […]
5 Şubat 2020

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz özel olarak para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olup İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İhtiyati haciz, alacaklının bir para […]
30 Ekim 2018

İİK M.89/4 TAZMİNAT TALEBİ

İİK M.89/4 Tazminat Talebi Borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı icra […]