hukuka uygun kamulaştırmasız el atma

10 Mart 2022

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırmasız el atma, devletin veya bir kamu tüzel kişisinin, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan bir taşınmazını kanunda öngörülen kamulaştırma işlemlerini yapmaksızın ve bedel ödemeksizin fiilen işgal etmesi […]