hukuka aykırı terkin

8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Devam eden davaları bulunan şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinme işlemi hukuka uygun değildir ve şirketin ihyası gerekir

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/5353 K. 2020/626 T. 21.1.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 26/12/2018 tarih ve 2018/354 […]