HMK 222

20 Mayıs 2022

TİCARİ DEFTERDE YER ALMAYAN SENEDİN DELİL NİTELİĞİ

Ticari Defterde Yer Almayan Senedin Delil Niteliği   HMK MADDE 222 (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar […]