hizmet tespit davası hak düşürücü

29 Nisan 2020

Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü […]
29 Nisan 2020

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi – Hak Sahipleri Tarafından Açılan Hizmet Tespiti Davasında Hak Düşürücü Sigortalı Hayattayken Dolmamış Olması Koşuluyla Ölümden İtibaren Başlar

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 1999/2735 K. 1999/2874 T. 27.4.1999   DAVA : Davacı, murisi eşinin davalılardan işverene ait işyerinde 1.9.1989-30.4.1990 tarihleri arasında asgari ücretle […]
29 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 10 Hukuk Dairesi – Hizmet Tespit Davasına İlişkin Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre Yönetmelikle Tespit Edilen Belgeleri İşveren Tarafından Verilen veya Çalıştıkları Kurumca Tespit Edilen Sigortalılar İçin Geçerli Değildir

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2004/6520 K. 2004/10496 T. 9.11.2004 HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kuruma İbraz Edilmiş İşe Giriş Bildirgeleri ve […]