HİZMET AKTİ DEVRİ UYGULAMASI

28 Şubat 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – İşe İade Talepli Geçici İş İlişkisi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/41042 K. 2008/15622 T. 16.6.2008 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ( Görevlendirme Nedeni Olarak İşletme Gereklerinden Çok Davacının Bilgi ve Becerisini Geliştirmesi […]