hangi sözler hakaret suçu oluşturmaz

2 Mayıs 2022

HANGİ KELİME VEYA SÖZLER HAKARET SUÇU OLUŞTURMAZ?

Hangi Sözler Hakaret Suçu Oluşturmaz?   Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 125 (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek […]