haksız rekabet

14 Mart 2022

HAKSIZ REKABET

Haksız rekabet; ticari yaşamda rakipler arasında dürüstlük kuralına aykırı şekilde her türlü haksız/hukuka aykırı yararlanmadır. Haksız rekabet hükümleri, hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Türk Ticaret […]