haksız müdahale

20 Kasım 2020

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

El Atmanın Önlenmesi Davası Türk Medeni Kanunu’nun “Mülkiyet hakkının içeriği” başlıklı 683.maddesinin birinci fıkrasında mülkiyet hakkının içeriği ve bu hakkın malike verdiği yetkiler düzenlenmiş; ikinci fıkrasında […]