haksız işgal tazminatı

7 Mart 2018

ECRİMİSİL NEDİR? ECRİMİSİL DAVASI

Öncelikle Ecrimisil’in ne olduğunu tanımlamak gerekirse; bir taşınmazın tasarruftan bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, mülkiyet hakkına sahip kişinin izni olmadan kullanması sebebiyle […]