Haksız fiil nedeniyle sorumluluk

30 Nisan 2020

TBK 49 Haksız Fiilden Sorumluluk

Haksız Fiilden Sorumluluk Öğretide kabul gören genel tanıma göre; borç, bir kişiyi diğer bir kişiye karşı bir şey verme, bir şey yapma veya bir şey yapmama […]
30 Nisan 2020

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – Resmi Nikâh Yapma Vaadi İle Kandırılan Ve Bunun Etkisi Altında, Fiziksel Ve Ruhsal Olarak Zarara Uğrayan Kişinin Manevi Dengesinin Eski Hâline Dönüştürülmesi, Duygusal Olarak Tatmin Edilmesi, Zarar Verenin De Bir Daha Böyle Bir Eylemde Bulunmaktan Alıkonulması Amacıyla Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1464 K. 2020/359 T. 4.2.2020 RESMÎ NİKÂH OLMAKSIZIN YAPILAN EVLİLİK SONRASI GERÇEKLEŞEN AYRILIK (Manevi Tazminat – Davacının Davalı Tarafından Resmî […]