hakaret

2 Mayıs 2022

HANGİ KELİME VEYA SÖZLER HAKARET SUÇU OLUŞTURMAZ?

Hangi Sözler Hakaret Suçu Oluşturmaz?   Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 125 (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek […]
2 Şubat 2022

SOSYAL MEYDA ARACILIĞIYLA HAKARET SUÇU  

İnsan haysiyeti, onur şeref ve saygınlığı ve bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı her hukuk devletinin mevzuat hükümleri çerçevesinde de korunma altına alınmış en evrensel haklardan birisidir. […]