haczedillemezlik

18 Kasım 2020

MESKENİYET İDDİASI/ ŞİKÂYETİ

Meskeniyet İddiası/Şikayeti   İcra takiplerinin aşamalarından birisi de şüphesiz ki haciz aşamasıdır. Kanunumuzda haciz işlemleri alacaklının alacağına kavuşması için yasal bir hak ve yetki kullanımı olarak […]