haciz

7 Nisan 2022

İHTİYATİ HACİZ KARARI

İhtiyati Haciz Kararı (İİK 257)  İhtiyati haciz, alacaklının muaccel olan para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına önceden geçici olarak el […]
8 Şubat 2021

ACİZ VESİKASI

Aciz vesikası nedir, hangi şartlarda alacaklıya aciz vesikası verileceği gibi hususlar İcra İflas Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenmiştir. İİK.m.143/1: Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasının düzenlenmesi […]
5 Eylül 2020

AŞKIN/TAŞKIN HACİZ

Aşkın/Taşkın Haciz Şikayeti Haciz Kavramı ve Sınırı: İcra takiplerinin aşamalarından birisi de haciz aşamasıdır. İcra takibindeki itiraz ve ödeme sürelerinin dolması ile birlikte icra takibi kesinleşerek […]