gerçek kişi kefil

17 Nisan 2020

Gerçek Kişi Tarafından Verilen Kefalette Sorumluluk Süresi

Kefalette Sorumluluk Süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 598. maddesiyle kefalet sözleşmesinin kanun gereği sona erme halleri sayılmıştır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasıyla gerçek kişi kefiller için […]