genel haciz yoluyla tebliğde usulsüz tebligat

26 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Borçlunun Kendisine Gönderilen Tebligatın Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İcra Mahkemesine Başvurması “Şikayet” Olup, İİK’nın 16/1. maddesi Gereğince, Şikayetin, Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Yapılması Gereklidir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1046 K. 2019/9007 T. 23.5.2019 GECİKMİŞ İTİRAZ TALEBİ ( Mirasçısı Tarafından Borçlunun Tebligattan Haberdar Olmadan Vefat Ettiğini İleri Sürerek – […]