gemi taşımacılığı

23 Aralık 2022

YANLIŞ KONİŞMENTO TANZİMİNDE TAŞIYANIN TAZMİNAT SORUMLULUĞU (CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUK)

Bir kıymetli evrak olması ve tedavül kabiliyeti bulunması sebebiyle konişmento, her el değiştirmesinde söz konusu konişmento her haklı hamil lehine akdedilmiş yeni bir sözleşme niteliğinde olacaktır. […]