gelir vergisi

13 Nisan 2020

Danıştay 4. Daire Kararı – Navlun Niteliği Taşıyan Kira Sözleşmesi Sebebiyle Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmayacağı

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2001/3109 K. 2002/3147 T. 8.10.2002 • GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMAMASI ( Navlun Sözleşmesi Niteliği Taşıyan Sözleşme – Kira Ödemeleri – Rusya’da Mukim […]