geçici mühlet

14 Nisan 2020

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühletinin İleri Tarihli Çekler Bakımından Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2019/23974 K. 2019/9339 T. 10.6.2019 KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ ( Açılan Ceza Davasına Bakmakla Görevli ve Yetkili İcra Ceza Mahkemelerince Devam Eden Konkordato Tasdiki Yargılaması […]
26 Mart 2020

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. […]