geçici iş ilişkisi

28 Şubat 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – İşe İade Talepli Geçici İş İlişkisi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/41042 K. 2008/15622 T. 16.6.2008 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ( Görevlendirme Nedeni Olarak İşletme Gereklerinden Çok Davacının Bilgi ve Becerisini Geliştirmesi […]
28 Şubat 2020

Geçici İş İlişkisi ve Tarafların Sorumlulukları

Ülkemizde uzun yıllardır uygulama alanı bulan geçici iş ilişkisi ile ilgili düzenlemeye ilk kez 4857 sayılı İşK. m.7’de yer verilmiştir. Her iki tür açısından da söylemek […]