geçici haciz

7 Nisan 2022

İHTİYATİ HACİZ KARARI

İhtiyati Haciz Kararı (İİK 257)  İhtiyati haciz, alacaklının muaccel olan para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına önceden geçici olarak el […]