Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

garanti sözleşmesi
Garanti Sözleşmesinin Kefaletten Ayrılan Yönleri Garanti sözleşmesi ne bizim Türk Borçlar Kanunu’muzda ne de İsviçre Borçlar Kanunu’nda tanımı yapılmış bir sözleşmedir. Bundan mütevellit bu eksiklik doktrin ve mahkeme kararları ile oluşturulan içtihatlar yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Uygulamada genellikle bankaların alacaklarına teminat oluşturmak için yoğun şekilde başvurduğu garanti sözleşmesinde garanti veren, garantörü olduğu kişinin olası ekonomik risklerini...
Read More
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/4046 K. 1990/8459 T. 27.12.1990 • BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Şekle Tabi Olmaması – Başka Şubeye Teyid Ettirilen Sahte Mektubun Geçerliliği ) • TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Şekle Tabi Olmaması – Başka Şubeye Teyid Ettirilen Sahte Mektubun Geçerliliği ) • GARANTİ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI...
Read More
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2001/19-534 K. 2001/583 T. 4.7.2001 KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Garanti Sözleşmesiyle Mukayese-Kredi Kartı Sözleşmesi ) KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Garanti Şerhi İbaresinin Kefalet Niteliğini Değiştirmemesi ) GARANTİ ŞERHİ İBARESİ ( Kredi Kartı Sözleşmesinde-Kefalet ve Garanti /Üçüncü Şahsın Fiilini Taahhüt/ Sözleşmesi ) GARANTİ SÖZLEŞMESİ ( Kefalet Sözleşmesiyle Mukayese-Kredi Kartı Sözleşmesi...
Read More
whatsappdestek iletişim