garanti sözleşmesi

24 Nisan 2020

Garanti Sözleşmesinin Kefaletten Ayrılan Yönleri

Garanti Sözleşmesinin Kefaletten Ayrılan Yönleri Garanti sözleşmesi ne bizim Türk Borçlar Kanunu’muzda ne de İsviçre Borçlar Kanunu’nda tanımı yapılmış bir sözleşmedir. Bundan mütevellit bu eksiklik doktrin […]
24 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Banka Teminat Mektubunun Garanti Sözleşmesi Niteliği

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/4046 K. 1990/8459 T. 27.12.1990 • BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Şekle Tabi Olmaması – Başka Şubeye Teyid Ettirilen […]
23 Nisan 2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Garanti Beyanına Yer Verilmiş Olması Sözleşmeyi Tek Başına Garanti Sözleşmesi Haline Getirmez

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2001/19-534 K. 2001/583 T. 4.7.2001 KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Garanti Sözleşmesiyle Mukayese-Kredi Kartı Sözleşmesi ) KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Garanti […]