fiil ehliyeti

22 Haziran 2020

Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirkete Karşı İcra Takibi

Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirkete Karşı İcra Takibi   Bilindiği üzere icra takibinin taraflarını alacaklı ve borçlu oluşturmaktadır. Alacaklı takip talebinde bulunan, borçlu ise kendisine karşı […]
22 Haziran 2020
icra hukuku

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Takip Ehliyeti Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Göre Kamu Düzenine Dair Olduğundan, Her Zaman ( Süresiz ) Şikayet Yolu İle İleri Sürülebilir.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4016 K. 2018/8889 T. 1.10.2018   TAKİBİN İPTALİ ( Kısıtlı Tarafından Doğrudan Takip Başlatılamayacağı Gibi Velayeten ya da Verilen Vekaletname […]